Hình ảnh tất cả các Nhân Vật trong Tokyo Revengers đẹp nhất

Ảnh Tokyo Revengers

Cập nhật bộ ảnh tokyo revengers với Hình ảnh các Nhân Vật trong Tokyo Revengers đầy đủ nhất. Hình ảnh đẹp chất lượng cao tải miễn phí, tha hồ chia sẽ cho bạn bè cùng nhau thảo luận về chủ đề tất cả Nhân Vật trong Tokyo Revengers nào!

Các nhân vật Tokyo Revengers

Những nhân vật nổi bật trong Tokyo Revengers:

  • Takemichi Hanagaki
  • Manjiro Sano (Mikey)
  • Ken Ryuguji (Draken)
  • Chifuyu Matsuno
  • Takashi Mitsuya
  • Kazutora Hanemiya
  • Keisuke Baji
  • Naoto Tachibana

Và các nhân vật khác nữa,….

Hình ảnh các Nhân Vật trong Tokyo Revengers

Tổng hợp Hình ảnh các Nhân Vật trong Tokyo Revengers đầy đủ người nổi tiếng gồm:

Takemichi Hanagaki

Ảnh Tokyo Revengers Takemichi Hanagaki
Ảnh Tokyo Revengers – Takemichi Hanagaki

Manjiro Sano (Mikey)

Ảnh Tokyo Revengers Mikey
Ảnh Tokyo Revengers – Mikey

Ken Ryuguji (Draken)

Ảnh Tokyo Revengers Ryuguji (Draken)
Ảnh Tokyo Revengers – Ryuguji (Draken)

Chifuyu Matsuno

Ảnh Tokyo Revengers - Chifuyu Matsuno
Ảnh Tokyo Revengers – Chifuyu Matsuno

Takashi Mitsuya

Ảnh Tokyo Revengers - Takashi Mitsuya
Ảnh Tokyo Revengers – Takashi Mitsuya

Kazutora Hanemiya

Ảnh Tokyo Revengers - Kazutora Hanemiya
Ảnh Tokyo Revengers – Kazutora Hanemiya

Keisuke Baji

Ảnh Tokyo Revengers - Keisuke Baji
Ảnh Tokyo Revengers – Keisuke Baji

Naoto Tachibana

Ảnh Tokyo Revengers - Naoto Tachibana
Ảnh Tokyo Revengers – Naoto Tachibana
Ảnh Tokyo Revengers
Ảnh Tokyo Revengers

Tokyo Revengers có tổ hợp nhiều nhân vật tính cách thú vị, theo thời gian có giới hiệu nhiều băng đảng nhưng vẫn tập trung ở băng Tokyo Manji (hay Toman) – nhóm giang hồ đi mô-tô được trùm Manjiro Sano, thường gọi là Mikey dẫn dắt và cầm đầu đội hình. Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh đẹp về tập truyện này trong Axinh với những hình ảnh chất lượng cao miễn phí.

Trả lời